Telekomunikacijų paslaugos

CPV code: 64200000-8.

Parent caregory: Pašto ir telekomunikacijų paslaugos.

Sub categories

64200000-8: Telekomunikacijų paslaugos
64210000-1: Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos
64220000-4: Telekomunikacijų paslaugos, išskyrus telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas

Change language

Далекосъобщителни услуги
Telekomunikační služby
Telekommunikation
Fernmeldedienste
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Telecommunications services
Servicios de telecomunicaciones
Telekommunikatsiooniteenused
Televiestintäpalvelut
Services de télécommunications
Telecommunications services
Távközlési szolgáltatások
Servizi di telecomunicazione
Telekomunikacijų paslaugos
Telekomunikāciju pakalpojumi
Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet
Telecommunicatiediensten
Usługi telekomunikacyjne
Serviços de telecomunicações
Servicii de telecomunicaţii
Telekomunikačné služby
Telekomunikacijske storitve
Telekommunikationstjänster